Partners, regionale samenwerking

Samenwerking in 'Vitale Coalities': GROEIEN AAN DE MAAS - De verbindende kracht van Vitale Coalities (2019)

Topsectoren

Kennistransfer: The Intellectual Salmon Run: Knowledge Transfer and Dynamics between Academia and Industry

Regionale samenwerking: Methoden .... (Hooge, van der Sluis, de Vijlder)

Analyse stakeholders beroepsonderwijs: Methoden .... (Hooge, van der Sluis, de Vijlder)


Training: Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Alumni

EXPHO: Artikel Expertise (10/2011, december): Het Sociaal Kapitaal van alumni: Twee rollen en vier goede redenen

EXPHO: Presentatie:Alumnibeleid en Sociaal Kapitaal (Nationaal Alumni Congres 2011)

Training: Masterclass Een waardevol Alumninetwerk


Kernbegrippen: Sociaal Kapitaal Bourdieu

Kernbegrippen: Communities-light en weak ties (boek) Duyvendak&Hurenkamp

Instellingen in mbo en hbo zijn nog te weinig gericht op dienstverlening aan en interactie met alumni: Scienceguide

Voorbeelden alumnionderzoek: UU, UT en Saxion en Leiden