Gerealiseerd niveau

Hoewel de dringende aandacht voor gerealiseerd niveau in het hbo enigszins geluwd is, blijft de vraag van belang of uw opleiding dit niveau laat zien in het afstuderen van uw studenten. EXPHO verzorgde reviews, trainingen en kalibratiesessies voor een diversiteit aan opleidingen. In nauwe samenwerking met examencommissies en docenten werken we aan een goed niveau, dat zichtbaar is in het afstudeerwerk. Desgewenst vertalen we dat naar beoordeling vanuit eenzelfde perspectief in elk leerjaar van de opleiding.

Ontwikkeling van de organisatie vereist ontwikkeling van professionaliteit, ontwikkeling van professionaliteit vereist ontwikkeling van de organisatie. Dat maakt een samenhangende aanpak noodzakelijk.

Vreemde ogen: audit en reviews

Een externe toets versterkt de kwaliteit van uw afstuderen. Wilt u een audit van uw afstuderen of een review van afstudeerwerk laten uitvoeren? EXPHO verzorgt het voor u.

Training: BKE+/SKE+, training en begeleiding

Inmiddels hebben de instellingen hun trainingen voor BKE en SKE gereed. De focus daarin ligt doorgaans op toetsing, het afstuderen komt meestal niet specifiek aan de orde. Gezien het belang van het afstuderen en de noodzaak tot scholing op dit punt, biedt EXPHO als aanvulling op de BKE specifieke trainingen in het beoordelen en begeleiden van het afstuderen. Als aanvulling op de SKE biedt EXPHO een workshop over de inrichting van het afstuderen, waarmee de kwaliteit van de student en van uw opleiding maximaal zichtbaar wordt.

Workshop SKE+: de inrichting van het afstuderen
Training BKE+: het beoordelen van afstuderen
Training BKE+: het begeleiden van afstuderen

Afstemming: kalibratie

Het vraagt enige tijd om –in gesprek met het team– te komen tot een stabiele gezamenlijke beoordeling. Daarom biedt EXPHO aanvullend op de workshop en trainingen begeleiding en kalibratiesessies aan. In zo'n traject wordt de beoordeling geüniformeerd op basis van gezamenlijk gehanteerde kaders met een gedeelde interpretatie.

Informatie

Artikelen en informatie over beoordelingskaders vindt u in het Dossier.
Een presentatie over dit onderwerp bij uw teambijeenkomst? Neem contact op.

Ervaring

EXPHO heeft een uitgebreide en diepgaande expertise op dit onderwerp, zowel voor bachelor- als voor associate-degree opleidingen. EXPHO heeft artikelen en beoordelingskaders gepubliceerd, van een diversiteit aan opleidingen zijn docenten getraind. Ook zijn verschillende evaluaties en reviews uitgevoerd, waarbij zowel feedback is gegeven op het werk van studenten als op het gerealiseerd niveau van de opleiding als op het proces van beoordeling.